Useful Info

Τα επτά Εμιράτα αναλυτικά

Ντουμπάι

Το Ντουμπάι είναι ένα από τα επτά εμιράτα που συγκροτούν την ομοσπονδία γνωστή ως ΗΑΕ. Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της χώρας είναι το Αμπου Ντάμπι αλλά το Ντουμπάι είναι το εμπορικοοικονομικό κέντρο της χώρας. Τα υπόλοιπα πέντε εμιράτα είναι η Ρας Αλ Κάιμα, η Φουτζέιρα, η Σάρζα, το Αζμάν και το Ουμ Αλ Κουέιμ. Οι συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας προς τα ΗΑΕ, το 2007, ανήλθαν στα 200εκ €, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Το Ντουμπάι συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα παγκοσμίως και αποτελεί πύλη σε μια αγορά μεγαλύτερη του 1 δισ. καταναλωτών, καλύπτοντας την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, την ανατολική Αφρική, την ενδοχώρα της Ασίας και τη Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερα σημαντικών χωρών του Ιράν και του Ιράκ.

Κύρια επιδίωξη του αναπτυξιακού μοντέλου του Ντουμπάι είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μέσω της προώθησης και ενίσχυσης μιας σειράς δυναμικών κλάδων όπως το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η μεταποίηση και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Παράλληλα, ο στόχος για συνεχή διεύρυνση και διαφοροποίηση της οικονομικής – παραγωγικής βάσης με σκοπό την απεξάρτηση από το πετρέλαιο παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα, ενισχύοντας νέους τομείς της μεταποίησης με υψηλή τεχνολογία και των υπηρεσιών.

Αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι η Δ/νση Οικονομικής Ανάπτυξης του Ντουμπάι (Dubai Department of Economic Development) και η Αρχή Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Ντουμπάι (Dubai Development and Investment Authority). Και οι δυο οργανισμοί ενθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον τομέα των υπηρεσιών και αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αναπτυξιακές πολιτικές, προγράμματα και επιχειρηματικά σχέδια (projects) που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, το e-commerce και την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων.

Η βιομηχανική πολιτική του δυναμικότερου εμιράτου της χώρας στοχεύει μακροπρόθεσμα στη σταδιακή μετατόπιση του μεταποιητικού τομέα από βιομηχανίες εντάσεως εργασίας (χαμηλής τεχνολογίας) σε βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου (προηγμένης τεχνολογίας) μέχρι το 2010 και βιομηχανίες που να στηρίζονται στη τεχνογνωσία (υψηλής τεχνολογίας) μέχρι το 2030. Η βιομηχανία συμβάλλει περίπου κατά 21% στο ΑΕΠ του Ντουμπάι, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Συνοπτικά, το εμιράτο του Ντουμπάι προσφέρει:

Ένα από τα πλέον απελευθερωμένα οικονομικά περιβάλλοντα της περιοχής που προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα

Απουσία φόρου εισοδήματος ή κερδών

Ανυπαρξία συναλλαγματικού ελέγχου

Σύγχρονος τομέας υπηρεσιών – μεγάλα ξενοδοχεία, τράπεζες, δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων κλπ..

Διοργάνωση των μεγαλύτερων περιφερειακών Εκθέσεων και Συνεδρίων στη Μέση Ανατολή

Αεροπορικές συνδέσεις μέσω 120 αεροπορικών εταιριών που συνδέουν 205 πόλεις σε όλον τον κόσμο

Ανεπτυγμένος τομέας τηλεπικοινωνιών

Δυτικός τρόπος ζωής και χαμηλή εγκληματικότητα.

Επιπρόσθετα, το Ντουμπάι αποτελεί το διαμετακομιστικό κέντρο της περιοχής καθώς διαθέτει:

Στρατηγική θέση ανάμεσα στην Εγγύς Ανατολή και την Ευρώπη

Ιδιαίτερα αναπτυγμένο και αποτελεσματικό σύστημα logistics με υπερσύγχρονες υποδομές και άρτιο εξοπλισμό για τη διακίνηση – αποθήκευση εμπορευμάτων.

Εξαιρετικές υπηρεσίες στα δυο μεγάλα λιμάνια: το λιμάνι Ρασίντ (35 θέσεις πλοίων) και το υπερσύγχρονο και συνεχώς αναπτυσσόμενο λιμάνι Τζέμπελ Άλι (75 θέσεις πλοίων ), τοποθετώντας την Dubai Port Authority στις 10 μεγαλύτερες λιμενικές αρχές, αναφορικά με τις θέσεις πλοίων και το συνολικό όγκο εμπορευματοκιβωτίων.

Χαμηλό κόστος αποθήκευτρων και σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων και χώρων ψυγείων.

Υπερσύγχρονο οδικό δίκτυο που επεκτείνεται

Άμπου Ντάμπι

Το Εμιράτο του Άμπου Ντάμπι προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται εκπόνησε, σε συνεργασία με ειδικούς από ολόκληρο τον κόσμο, το στρατηγικό σχέδιο «Plan Abu Dhabi 2030: Urban Structure Framework Plan». Το σχέδιο, το οποίο προβλέπει αύξηση του πληθυσμού κατά τρία εκατομμύρια έως το 2030, περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα αξιοποίησης των αστικών χώρων και τη δημιουργία νέων οικοδομικών και χρηματοοικονομικών περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων περιοχών όπως η Cultural District στο σχεδιαζόμενο Saadiyat Island, καθώς και στις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές / επενδυτικές εταιρείες στο Α. Ντάμπι διατίθενται στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.sorouh.com
www.reeminvestments.com
www.aldar.com
www.masdaruae.com
www.mubadala.com

Τα Βόρεια Εμιράτα

Τα βόρεια εμιράτα της Σάρζα, της Φουτζέιρα, του Αζμάν, του Ουμ Αλ Κουέιμ και της Ρας Αλ Κάιμα έχουν τις δικές τους οικονομικές προτεραιότητες και διαφορετικό εμπορικό προφίλ. Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων αυξάνεται και αναπτύσσεται η ελαφρά βιομηχανία δεδομένου ότι όλα τα μικρότερα εμιράτα προσπαθούν να αναπτυχθούν οικονομικά. Κάθε εμιράτο έχει λιμάνι το οποίο και επεκτείνεται προκειμένου να ανταποκριθεί στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση. Οι κυριότερες βιομηχανίες στα ανωτέρω εμιράτα περιλαμβάνουν τη γεωργία, τον τουρισμό και την οικοτεχνία - χειροτεχνία.

Sharjah: είναι το τρίτο μεγαλύτερο εμιράτο και τόπος των δυο τρίτων των βιομηχανικών εταιριών της χώρας. Διαθέτει ένα ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνές αεροδρόμιο, βιομηχανική ζώνη ελεύθερου εμπορίου και δυο λιμάνια, ένα στον αραβικό κόλπο και ένα στο Κορ Φακκάν (ανατολική ακτή). Το εμιράτο είναι περισσότερο συντηρητικό από το Ντουμπάι. Το αλκοόλ απαγορεύεται και επιβάλλεται ένας νόμος περί ευπρέπειας. Τα άτομα που επισκέπτονται το εμιράτο ή κατοικούν σε αυτό θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε η ενδυμασία τους να είναι συντηρητική.

Ajman: το εμιράτο βρίσκεται στα βόρεια της Σάρζα. Διαθέτει αρκετά εργοστάσια που παράγουν μια σειρά από αγαθά, όπως τρόφιμα, (μη αλκοολούχα) ποτά, καπνός, υφάσματα, δερμάτινα είδη και προϊόντα χαρτιού

Ras Al Khaimah: Στα βόρειανατολικά του Ουμ Αλ Κουέιμ, η Ρας Αλ Κάιμα αποτελεί τη βασικότερη γεωργική περιοχή των ΗΑΕ. Τα ορυχεία συμπεριλαμβάνονται, επίσης, στις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του εμιράτου. Επιπρόσθετα, διαθέτει δυο λατομεία και τέσσερις τσιμεντοβιομηχανίες, εργοστάσια παραγωγής πλακιδίων και κεραμικών, επιτραπέζια είδη από γυαλί και φαρμακευτικά προϊόντα. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και έρευνες για εξόρυξη πετρελαίου.

Το λιμάνι του εμιράτου βρίσκεται σε καλή θέση κοντά στα στενά του Χορμούζ. Το εμιράτο έχει προχωρήσει στην ίδρυση ζώνης ελευθέρου εμπορίου και επίσης αναπτύσσει ένα τουριστικό θέρετρο με τεχνολογικό πάρκο αξίας 1 δισ δολ. ΗΠΑ συνδυάζοντας την πολυτελή διαμονή δίπλα στη θάλασσα με τεχνολογικό πάρκο. Επιπρόσθετα, μια νέα ζώνη ελευθέρου εμπορίου 500 εκταρίων θα προστεθεί στα υπάρχον Βιομηχανικό και Επιχειρηματικό Πάρκο. Σημαντική είναι η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της γεωργίας καθώς ήδη το 15% της γης καλλιεργείται. Αρκετές εταιρίες εμπλέκονται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, στην κτηνοτροφία και στην εκτροφή πουλερικών.

Fujairah: η Φουτζέιρα βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν. Το 1985, το λιμάνι της εκβαθύνθηκε και επεκτάθηκε προκειμένου να προσελκύσει νέες ναυτιλιακές εταιρίες και νέες δραστηριότητες. Το λιμάνι της παρέχει πρόσβαση στα ΗΑΕ αποφεύγοντας τα στενά του Χορμούζ και είναι μέσα στα τρία λιμάνια με την μεγαλύτερη αποθήκη καυσίμου στον κόσμο. Το εμιράτο σκοπεύει να υλοποιήσει έργα που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας, στην αφαλάτωση ύδατος και στην κατασκευή ξενοδοχείων.

Umm Al Quwain: το εμιράτο διαθέτει εργοστάσιο τσιμέντου, βιομηχανικές μονάδες που παράγουν σωλήνες και χαρτί. Η γεωργία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας με μεγάλη ποικιλία καλλιεργούμενων προϊόντων. Το εμιράτο διαθέτει επίσης μεγάλο εκτροφείο πουλερικών.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές / επενδυτικές εταιρείες στα Βόρεια Εμιράτα υπάρχουν στις  κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.aqaarproperties.com
www.hamriyahfz.com
www.rak-ia.com
www.tameer.com

Πηγή:
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007
“Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΗΑΕ & ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΑΕ”
Πρεσβεία της Ελλάδoς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ντουμπάϊ
Ντουμπάϊ, Ιούνιος 2008


 

 Follow Emirates Greeks on

facebook   facebook

© All Rights Reserved Emirates Greeks. Web development by adfact